2 بهمن 1396
|
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

نمایش «شرح یک عشق» ساخته فابریزیو کتانی

عکاس: سحر قریب