30 آبان 1396
|
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

گزارش روز چهارم ششمین جشنواره فیلم شهر

عکاس: سحر قریب