30 خرداد 1397
|
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۴

اختتامیه پنجمین جشنواره فیلم شهر 1

عکاس: میلاد بهشتی