تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۴

نشست مشترک هیات‌های داوری جشنواره شهر 1


عکاس: میلاد بهشتی