تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۴

مسترکلاس سریناواسان نارایانان در جشنواره فیلم شهر


عکاس: مریم رضوی