1 بهمن 1396
|
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۴

مسترکلاس سریناواسان نارایانان در جشنواره فیلم شهر

عکاس: مریم رضوی