3 اردیبهشت 1397
|
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۴

مسترکلاس سریناواسان نارایانان در جشنواره فیلم شهر

عکاس: مریم رضوی