تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۴

مستر کلاس کریشتف زانوسی در جشنواره فیلم شهر


عکاس: مریم رضوی