30 خرداد 1397
|
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۴

مستر کلاس کریشتف زانوسی در جشنواره فیلم شهر

عکاس: مریم رضوی