تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۴

حاشیه های روز چهارم جشنواره پنجم


عکاس: میلاد بهشتی، مریم رضوی