تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۴

نشست مشترک هیات داوران بخش بین‌الملل


عکاس: میلاد بهشتی