30 خرداد 1397
|
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۴

نشست مشترک هیات داوران بخش بین‌الملل

عکاس: میلاد بهشتی