تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۴

نشست مشترک هیات داوران بخش مستند


عکاس: میلاد بهشتی، مریم رضوی