1 بهمن 1396
|
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۴

اکران فیلم سینمایی تاج محل در سینما آزادی

عکاس: مریم رضوی