افتتاحیه پنجمین جشنواره فیلم شهر

imgافتتاحیه پنجمین جشنواره فیلم شهر

۱۳۹۴/۳/۱۰ - ۱۷:۲۵
سینما در قاب شهر2

imgسینما در قاب شهر2

۱۳۹۴/۳/۱۰ - ۱۷:۲۵
سینما در قاب شهر3

imgسینما در قاب شهر3

۱۳۹۴/۳/۱۰ - ۱۷:۲۵
سینما در قاب شهر4

imgسینما در قاب شهر4

۱۳۹۴/۳/۱۰ - ۱۷:۲۵
سینما در قاب شهر5

imgسینما در قاب شهر5

۱۳۹۴/۳/۱۰ - ۱۷:۲۵
جشنوراه فیلم شهر رویدادهای روز دوم

imgجشنوراه فیلم شهر رویدادهای روز دوم

۱۳۹۴/۳/۱۰ - ۱۷:۲۵
جشنوراه فیلم شهر رویدادهای روز سوم

imgجشنوراه فیلم شهر رویدادهای روز سوم

۱۳۹۴/۳/۱۰ - ۱۷:۲۵
برنامه تلویزیونی سینما در قاب شهر

imgسینما در قاب شهر

۱۳۹۴/۳/۷ - ۲۰:۵۰